Dajme strojom ešte jednu šancu, alebo využívajme ich efektívnejšie... Dodatočné zvýšenie výkonu prípadne zlepšenie vlastností stroja je možné aplikovať nielen na stroje vyrobené v našom koncerne pod značkami SIAT, GRAMEGNA, SANDER, COMBI, WULFTEC ale aj stroje tretích strán, ktoré vieme renovovať a aplikovať našu technológiu na ich revitalizáciu a vylepšenie.

Hlavné výhody:

  • Rýchla a špecifická modifikácia starších liniek na nové produkty a požiadavky
  • Úspora viac ako 50% nákladov v porovnaní s nákupom nového stroja
  • Retrofit & upgrade zvýši spoľahlivosť a produktivitu stroja s novými funkcionalitami
  • Zníženie nadčasov vo výrobe
  • Integrácia ergonomických prvkov a nových elementov do ovládania zariadenia
  • Redukuje opravy a zníži náklady na údržbu
  • Kvalita je garantovaná a potvrdená funkčnými testami pred odovzdaním stroja
  • Úprava software


Páskovanie oceľovou páskou


Páskovanie PP/PET páskou


Ovinovacie baliace stroje


Zalepovanie kartónov